Casa Corpului Didactic Argeş

 

Programe acreditate:

I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ  ACREDITATE DE DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR /DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂ1. Competenţe în evaluare a cadrelor didactice  pentru examene şi concursuri naţionale - 30 credite

2. Predarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional—12 credite

3. Leadership-ul si succesul managerial - 30 credite

4. Management şi leadership—25 credite

5. Management instituţional—25 credite

6. Competenţe digitale şi tehnici moderne de comunicare în context european - 25 credite

7. Informatică şi TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a - 15 credite

8. Management educaţional - 25 credite

9. Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru învăţământul preuniversitar - 10 credite

10. Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate preuniversitar - 15 credite

11. Educaţie nonformală pentru o şcoală Altfel - 15 credite