• Contextul dezvoltării tehnologice impune cultivarea competențelor cheie, propuse de legea educației în contextul nevoilor europene de dezvoltare personala, legate de colaborare, comunicare, informații și abilități media.
    Nevoia de extindere a demersului educațional în mediul virtual și în afara timpului și spațiului școlar.
  • Recuperarea unei resurse educaționale valoroase ce a ramas în afara circuitului didactic deoarece în putine unități școlare mai este functionala platforma locală AeL și pentru ca noile generatii de programe utilitarele nu mai sunt compatibile cu pachetele de lecții AeL.
  • Transformarea bibliotecilor în adevărate Centre de Documentare şi Informare; trecerea de la o structură tradiţională rigidă la una flexibilă, adaptabilă mediului şi nevoilor utilizatorilor.
  • Dezvoltarea competențelor legate de redactarea, machetarea și design-ul publicațiilor școlare
  • Cursul de formare „APLICAŢII GOOGLE ÎN EDUCAŢIE”, urmăreşte să creeze situaţii de învăţare care să ofere oportunităţi de: dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi evaluare, a proceselor superioare ale gândirii, a capabilităţilor de utilizare la nivel avansat a aplicaţiilor soft disponibile.
    Acest curs depăşeşte nivelul integrării de bază a tehnologiilor în procesul didactic prin utilizarea unor tehnologii şi instrumente variate şi a conţinuturilor în format digital.