Cursuri avizate MEN 2013-2014

Cursuri 
01. ŞCOALA PENTRU VIAŢĂ. METODE ŞI SUGESTII PENTRU ACTIVITĂŢILE NONFORMALEInformaţii
02. CONFLICTUL ŞI ROLUL SĂU ÎN DINAMICA ORGANIZAŢIEIInformaţii
03. CONSILIERE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂInformaţii
04. STRATEGII ŞI METODE MODERNE ÎN ÎNVÎŢAREA CENTRATĂ PE ELEV ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERIIInformaţii
05. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATEInformaţii
06. EŞECUL ŞCOLAR – STRATEGII DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIEInformaţii
07. ROLUL CONSILIERII EDUCAŢIONALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ Informaţii
08. CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICEInformaţii
09. SURSE ŞI RESURSE ALE RANDAMENTULUI ŞCOLAR REFLECTATE ÎN CERCETĂRILE INTERNAŢIONALE OECD(TALIS, PISA), TIMSS, PIRLS, CivEDInformaţii
10. CONSILIEREA ELEVULUI GREU EDUCABILInformaţii
11. INIŢIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEIInformaţii
12. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL CDIInformaţii
13. TEORIE ŞI PRACTICĂ PENTRU VALORIZAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALEInformaţii
14. TRATAREA DIFERENŢIATĂ – RESPONSABILITATEA ŞCOLII MODERNEInformaţii
15. EDUCAŢIE PENTRU TIMPUL LIBERInformaţii
16. EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂInformaţii
17. ŞCOALA ŞI ABILITĂŢI LE DE VIAŢĂ ALE ELEVILORInformaţii
18. VALENŢE EDUCATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLAREInformaţii
19. ASISTENT SCHOOL MANAGER (ASM) ŞI PLATFORMA LOCALĂ ADVANCED ELEARNING (AeL)Informaţii
20. INTERNETUL ŞI EDUCAŢIAInformaţii
21. METODE SI TEHNICI DE LUCRU NON FORMALE UTILIZATE IN LUCRUL CU ELEVII GREU ADAPTABILIInformaţii
22. DIGIENGLEZA PENTRU TOŢI - LIMBA ENGLEZĂ PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DIGITATEInformaţii
23. PREGĂTIRE LINGVISTICĂ PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE - LIMBA FRANCEZĂInformaţii
24. COMUNICARE, IMAGINE, STIL ÎN PREDAREInformaţii
25. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ-LIANT ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI COMUNITATEInformaţii
26. STANDARDE EUROPENE ŞI BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL PROIECTELOR CU FINANŢAREInformaţii
27. INTRODUCERE ÎN DATABASEInformaţii
28. DIGITAL DESIGNInformaţii
29. MIJLOACE MEDIA DIGITALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂInformaţii
30. ROLUL CEAC ÎN EVALUAREA PERIODICĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARInformaţii
31. TEHNICI ŞI PROCEDEE DE SPECIALIZARE A PROFESORILOR METODIŞTIInformaţii
32. TEHNICI ŞI PROCEDEE DE SPECIALIZARE A PROFESORILOR MENTORIInformaţii