Programe de formare avizate M.E.N. 2017-2018

Cursuri 
1. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOAREPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
2. FORMAREA CONTINUĂ METODIȘTILOR I.S.J.Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
3. FORMAREA COMPETENȚELOR CURRICULARE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU PREDAREA LA CLASA PREGĂTITOAREPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
4. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUIPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
5. STATUTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUALPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
6. CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNTPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
7. MIJLOACE DE COLABORARE ONLINEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
8. EXTINDEREA COMPETENȚELOR DE UTILIZARE A PACHETULUI MICROSOFT OFFICEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
9. INIŢIERE ÎN TAINELE ŞAHULUIPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
10. TRATAREA DIFERENŢIATĂ – RESPONSABILITATEA ŞCOLII MODERNEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
11. IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIVPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
12. LOCUL ȘI ROLUL DISCIPLINELOR OPȚIONALE ÎN ȘCOALĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
13. METODE DE GÂNDIRE CRITICĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
14. MANAGEMENTUL PARTENERIATULUI ȘCOALĂ - FAMILIEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
15. FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT IN TEACHING ENGLISH (EVALUARE FORMATIVĂ ȘI SUMATIVĂ ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE)Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
16. ENGLISH FOR LIFE AND SCHOOL (LIMBA ENGLEZĂ PENTRU VIAȚĂ ȘI ȘCOALĂ)Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
17. COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
18. PROIECTAREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLAREPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
19. CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
20. UTILIZAREA TEHNICILOR ȘI INSTRUMENTELOR MULTIMEDIA ÎN EDUCAȚIEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
21. INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
22. PROMOVAREA INOVAȚIEI PEDAGOGICE ÎN CADRUL CENTRELOR DE DOCUMENTARE ȘI INFORMAREPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
23. INIȚIERE ÎN REALIZAREA PUBLICAȚIILOR ȘI REVISTELOR ȘCOLAREPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
24. ALFABETIZARE EMOȚIONALĂ PRIN POVEȘTIPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
25. PREVENIREA DELINCVENȚEI PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
26. EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUALPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
27. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIALPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
28. ABSENTEISMUL ȘCOLAR - DIAGNOZĂ, PROGNOZĂ, INTEVENȚIEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
29. CONSOLIDAREA COMPETENŢELOR NECESARE PENTRU A LUCRA CU COPIII - TINERII AFECTAŢI DE MIGRAŢIE DIN PROGRAMUL A DOUA ŞANSĂ PRINTR-O METODOLOGIE DE INVATARE/ PREDARE INTERACTIVĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
30. MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
31. METODE ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
32.PREGĂTIREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR DE DEFINITIVAT ȘI TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMARPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
33. MĂSURI DE PRIM AJUTOR- NOȚIUNI DE BAZĂPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
34. INSTRUMENTE ON-LINE PENTRU PENTRU LECȚII INTERACTIVEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
35. EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
36. METODE ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNICPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
37. PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ÎN COMISIILE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
38. SALARIZAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
39. NOUTĂŢI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii
40. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNVĂȚĂRII PRIN EXAMENE NAȚIONALE, LA DISCIPLINELE DIN PROGRAMELE DE EXAMENE NAȚIONALEPentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriereInformaţii