36. METODE ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC
(36)

 Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere

36. METODE ȘI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC - 24 ore

Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere