4.METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAȚIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR
(PF104)

 Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi

Programul de formare continuă ”Metode activ-participative în educație centrate pe nevoile elevilor", a fost acreditat în vederea dezvoltării și abordării unor teme legate de: utilizarea metodelor activ-participative în activitatea didactică, modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, stilurile de învățare, elevul - participant activ, stimularea expresivităţii şi a creativităţii elevilor, dezvoltarea la elevi a unei gândiri critice şi autonome, dezvoltarea muncii în echipă, optimizarea procesului de învăţare cu valabilitate pe termen lung.

Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi