5. COMPETENŢE DIGITALE ŞI TEHNICI MODERNE DE COMUNICARE ÎN CONTEXT EUROPEAN
(PF105)

 Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi

Cursul "Competențe digitale și tehnici moderne de comunicare în context european", urmăreşte să creeze situaţii de învăţare care să ofere oportunităţi de: dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi evaluare, a proceselor superioare ale gândirii, a capabilităţilor de utilizare la nivel avansat a aplicaţiilor soft disponibile în laboratoarele AEL. Prezentul curriculum pune accent pe metodele activ-participative de predare, valorifică principiile abordărilor constructiviste în învăţare şi ale centrării pe elev, făcând apel la o gamă variată de instrumente TIC de informare, comunicare, de construcţie a cunoaşterii.

Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi