6. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIE
(PF106)

 Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi

Cursul de formare „STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIE”, urmăreşte să creeze situaţii de învăţare care să ofere oportunităţi de: dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi evaluare, a proceselor superioare ale gândirii, a capabilităţilor de utilizare la nivel avansat a aplicaţiilor soft disponibile. Prezentul curriculum pune accent pe metodele activ-participative de predare, valorifică principiile abordărilor constructiviste în învăţare şi ale centrării pe elev, făcând apel la o gamă variată de instrumente TIC de informare, comunicare, de construcţie a cunoaşterii.
Din punctul de vedere al conţinuturilor abordate şi al nivelului de aprofundare, acest curriculum se situează la nivelul rezolvării problemelor complexe de ordin pedagogic şi al utilizării de instrumente TIC complexe. Acest curs depăşeşte nivelul integrării de bază a tehnologiilor în procesul didactic prin utilizarea unor tehnologii şi instrumente variate şi a conţinuturilor în format digital.

Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi