9. ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
(PF109)

 Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi

Unul dintre elementele esențiale ale derulării acestui program este asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoașterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.
Scopul programului "Abilitarea corpului de profesori metodiști din învățământul preuniversitar" este creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi