Casa Corpului Didactic Argeş

 

ATESTATE

 

Atestate

 

Eliberarea atestatelor/certificatelor pentru programele de formare absolvite se face pe baza cărţii / buletinului de identitate titularului, care se prezintă personal.

În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, atestatul/ certificatul poate fi eliberat NUMAI unei alte persoane care are PROCURĂ NOTARIALĂ de la titular.

 

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Abilităţi şi competenţe privind evaluarea la examene şi concursuri naţionale”

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Educaţia incluzivă- dimensiuni, provocări, soluţii pentru o şcoală a diversităţii”

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor”

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație”, implementat în cadrul proiectului  „Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate” POCU/74/6/18/106406

REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A ATESTATELOR DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL „Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație”, Seria 2020 - Grupele 01-04 și Seria 2021 - Grupele 09-10