Casa Corpului Didactic Argeş

 

Revista Catedra

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE A ARTICOLELOR

1. C.C.D. Argeş va confirma primirea articolelor şi va sesiza (acolo unde este cazul) eventualele disfuncţii tehnice în deschiderea fişierelor/imaginilor.
2. Textul va fi redactat cu diacritice specifice limbii române, maxim 2 pagini/articol.
3. Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”).
4. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat.
5. La două rânduri de titlu se începe scrierea textului (Times New Roman 12).
6. La două rânduri de text se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12 Bold).
7. Fişierele se vor tri mite în format Word, editabil.
8. Articolele vor avea maxim 2 autori, cu următoarele date: numele autorilor, funcţia didactică, numele unităţii şcolare, localitatea.
9. Imaginile se vor trimite în format .jpg sau integrate în articol.
10. Imaginile vor fi originale, având legătură cu tema abordată.
11. Articolele care au conţinut ştiinţific cu citări din lucrări de specialitate, vor avea obligatoriu bibliografie sau web grafie, precizând sursele de informare.
12. Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor şi a dreptului de publicare a fotografiilor revine în exclusivitate autorilor!
13. Se pot publica articole, studii de cercetare, diseminarea unor activităţi, exemple de bune practici, activităţi extraşcolare, proiecte europene, resurse educaţionale deschise etc.
14. Articolele științifice publicate vor fi însoțite de bibliografie respectând cerințele: Nume Prenume autor, Titlul publicației, Editura, Anul.
15. Articolele care nu vor respecta condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate!

16. Autorii nu pot publica mai mult de un articol per revistă.

Având în vedere Hotărârea nr.21/13.01.2021 a Consiliului de administraţie al Casei Corpului Didactic Argeş vă informăm că începând cu data de 14.01.2021
Revista Catedra se reorganizează astfel:

 Procedura operaţională privind publicarea în Revista Catedra.

Catedra este o revistă de informare şi documentare metodică adresată tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar argeşean.