Casa Corpului Didactic Argeş

 

Inovare în formare

 

Continuăm formarea #ccdarges

 

#strategiiTIC – evaluare finală

În aprilie 2022, 66 de cursanți au absolvit programul de formare continuă, Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație - acreditat M.E. conform OM nr. 3997/14.05.2019, 25 credite profesionale transferabile.
Evaluarea finală s-a desfășurat în format on-line şi a constat în încărcarea în drive-ul creat pe platforma Google Classroom a unui site Google sau a unui colaj foto creat cu Google Foto. Formatorii celor două grupe au fost Manolescu Daniela Alice și Vișan Mirela Valentina, iar responsabil program de formare  - Androne Valentina.
Felicitări tuturor!

 

#strategiiTIC

 În perioada februarie-mai 2022, 92 de cursanți participă la programul de formare acreditat Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație, 25 credite profesionale transferabile/103 ore.
Programul de formare se desfășoară în format on-line şi constă în utilizarea aplicațiilor Google în procesul de predare-învățare-evaluare.
Formatori: Vișan Valentina, Manolescu Daniela, Dinculescu Dragoș.
Responsabil de program: inf. Valentina Androne

 

#Ora de Net- Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului

În anul școlar curent, Casa Corpului Didactic Argeș, având  calitatea de beneficiar,  în parteneriat cu  Organizația Salvați Copiii, având calitatea de furnizor - Contract de colaborare  Nr. 1575 din 29.09.2021 - organizează și desfășoară programul de formare ”Ora de Net- Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului”. Cursul este  acreditat de către Ministerul Educației Naționale  (cu 15 credite transferabile) prin Ordinul de Ministru nr. 3189 /07.02.2020, pentru o perioadă de 5 ani și se adresează personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
Acest curs își propune formarea și exersarea metodelor și strategiilor didactice  interactive și a conținutului digital în procesul de predare-învățare-evaluare prin folosirea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale precum și a aplicațiilor virtuale specifice, dar și  valorizarea elevului și a capacităților sale în vederea asigurării gândirii critice și selective  raportate la consumul de internet prin parteneriate școală familie comunitate.
În perioada 25.10.2021-13.12.2021 s-a desfășurat formarea a 28 de cadre didactice care au parcurs cele patru module ale programului  și au finalizat prin întocmirea unui portofoliu ce a cuprins acțiuni relevante în acest sens cu elevii din școala unde își desfășoară activitatea.
O nouă grupă, care cuprinde 35 de cursanți, va începe formarea pe data de 07 martie 2022.

Din discuțiile cu absolvenții primei grupe se constată interesul pentru acest program de formare deoarece materialul înglobează expertiza de peste 12 ani a Organizației Salvați Copiii în domeniul promovării și respectării drepturilor copiilor în mediul online,  constituind un bun prilej pentru cadre didactice și specialiști deopotrivă să își consolideze cunoștințele, dezvolte competențele și să fie conectați la modul în care copiii folosesc tehnologia, în scopul creării premiselor unui context propice dezvoltării armonioase și în acord cu realitatea sec. XXI a copiilor noștri.

 

#Metode, mijloace și strategii de predare a limbii engleze la preșcolari

Încă o grupă de profesori dedicați și creativi s-au reunit din toate colțurile țării – Maramureș, Timiș, Sibiu, Brașov, Argeș, Teleorman, Arad – pentru a se perfecționa în predarea limbii engleze la preșcolari. Evaluarea finală s-a desfășurat cu câteva zile înainte de Crăciun într-un mediu relaxant, dar profesionist și a fost un nou prilej de interacțiune educațională, schimb de idei și împărtășire de bune practici la catedră. Felicitări tuturor!

 

În perioada noiembrie-decembrie 2021, 70 de cursanți participă la programul de formare acreditat M.E. Metode activ-participative în educație centrate pe nevoile elevilor” – O.M. nr. 3161/13.02.2019/ 15 credite profesionale transferabile/ 62 ore.
Programul de formare se desfășoară în format on-line (sincron: 34h/ asincron: 28h), iar activitatea este valorificată prin metode variate de lucru, adaptate specificului tematicii abordate, cât și profilului participanților la formare. De asemenea, se acordă importanță și opțiunilor profesorilor în legătură cu instrumentele și sarcinile de lucru ce pot fi utilizate pe platformele de învățare on-line, dar și față în față.
Daniela Bezdedeanu, Florina Costinescu, Mihaela Crivac și Daniela Răduț sunt formatori acreditați, cu o experiență relevantă în susținerea cursurilor pentru adulți.
Programul de formare este livrat cu sprijinul responsabilului de program, profesor metodist Mihaela Crivac. Activitatea colegei noastre are la bază o bună organizare a cursului,  comunicare bazată pe respect și încredere cu întreaga echipă de formare.
Ne dorim ca, după finalizarea programului, metodele activ-participative centrate pe nevoile elevilor să reprezinte pentru profesori repere practice în activitățile de predare-învățare-evaluare. 

 

Cel mai nou program de formare furnizat de C.C.D. Argeș - Managementul comunicării în clasa de elevi - 83 ore, 20 credite profesionale transferabile, acreditat prin O.M.E. 4618/11.08.2021 vizează cunoaşterea conceptelor de bază ale managementului clasei, a componentelor structural-sistemice şi dinamice ale acestuia.
În raport cu dimensiunile teoretice, parcurgerea programului are în vedere familiarizarea profesorilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi.
Din perspectiva practică, acest curs vizează competenţe de comunicare și relaționare în clasa de elevi, de organizare a spaţiului instructiv şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională, de consiliere şi tratare diferenţiată a elevilor.
Structurat într-o formă accesibilă şi utilă tuturor categoriilor de cadre didactice interesate, organizat online (sincron și asincron) în această serie, programul a debutat în luna octombrie cu 4 grupe de participanți. Formatorii grupelor care au început în octombrie-noiembrie a.c. sunt: Maria Magdalena Anghel, Georgeta Mihaela Crivac, Cîrstea Ileana Mihaela și Maria Lazăr.
Este de remarcat activitatea desfășurată cu profesionalism a Responsabilului de program, profesor metodist Maria Magdalena Anghel, atât în ceea ce privește scrierea programului, organizarea sesiunilor de formare în online, precum și colaborarea cu formatorii.
Le dorim tuturor celor 110 cursanți ai noștri o experiență de formare plăcută și eficientă!

 

#ACEV - Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale

Cele 69 cadre didactice care participă la acest curs au șansa de a beneficia de un program de formare acreditat, integrat, flexibil şi adaptat nevoilor proprii de dezvoltare în domeniul evaluării.  Parcurgerea programului va implica dobândirea a 30 de  credite profesionale transferabile şi deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră și nu numai.  Evaluarea este o latură integrată a procesului educațional, fiind prezentă pe întreg parcursul acestuia ca evaluare inițială, continuă şi finală.
Viața demonstrează că, adesea, din dorința de a fi cât mai corecți şi mai obiectivi, evaluatorii pot să greșească nefiind atenți la nuanțe şi la anumite discriminări necesare. În acest caz, eticul devine nonetic deoarece, în context educațional, succesul se măsoară nu în raport cu reușitele globale, ci în raport cu reușita fiecărui individ.
Aplicarea într-o manieră adecvată a metodologiei de evaluare în raport cu specificul domeniului în cadrul căreia se realizează evaluarea /cu situații educative specifice (definitivare în învățământ, titularizare, examen de bacalaureat, evaluarea națională). Identificarea surselor potențiale de disfuncționalitate, eficientizarea comunicării pentru obținerea/ transmiterea  de informații, îmbunătățirea  capacității de ascultare  activă reprezintă câteva din ceea ce ne propunem să obțineți după absolvirea cursului. Formatori: prof. Surugiu Ligia, prof. Demeter Andreia și prof. Toma Georgeta.

Responsabil program formare, prof. metodist Ana Badea

 
ACEV

 

 

#oradenet - Este incontestabil faptul că tehnologia joacă un rol esențial în viața noastră - felul în care comunicăm, accesul la informație, resursele disponibile sunt doar câteva dintre modurile în care internetul ne-a influențat pozitiv existența.
Impactul tehnologiei nu se răsfrânge doar asupra noastră, ci și asupra copiilor noștri, care cresc, învață și se dezvoltă concomitent cu schimbările produse de revoluția digitală. Aceste schimbări au adus cu sine oportunități multiple de care ei pot beneficia, dar și o serie de riscuri la care pot fi expuși. Având în vedere evoluția societății, este esențial să oferim copiilor noștri un context prielnic și sigur în care aceștia să se dezvolte în concordanță cu realitatea zilelor noastre, fiind în același timp protejați de eventuale pericole.
Programul de formare ”Ora de Net- Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului” acreditat cu 15 CPT, la care participă 28 de cursanți își propune formarea și exersarea metodelor și strategiilor didactice  interactive și a conținutului digital în procesul de predare-învățare-evaluare prin folosirea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale precum și a aplicațiilor virtuale specifice, dar și  valorizarea elevului și a capacităților sale în vederea asigurării gândirii critice și selective  raportate la consumul de internet prin parteneriate școală familie comunitate. Formatori: prof. Badea Ana și prof. Baltac Florin. 

Responsabil program formare, prof. metodist Ana Badea

Ora de net
 

#strategiiTIC - În perioada octombrie-decembrie 2021, 70 de cursanți participă la programul de formare  acreditat Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație.
Programul de formare se desfășoară în format on-line şi constă în utilizarea aplicațiilor Google în procesul de predare-învățare-evaluare.
Activitatea de formare online creează situații de învățare care să aducă elevul în zona de învățare facilitată de oportunitatea de a descoperi experiențe noi.
Predarea în mediul online provoacă profesorul de a se adapta la noile condiții și de a-și pune în valoare creativitatea și inventivitatea.
Evaluarea online, bazată pe utilizarea calculatorului, poate fi considerată a fi bazată pe o anumită rutină, ce constă în generarea unor itemi predefiniți, însă acest tip de evaluare poate îmbogăți, într-o oarecare măsură, experiența elevilor, avantajul imediat fiind obținerea rapidă a unui feedback referitor la nivelul de înțelegere a temelor parcurse.
Formatorii celor două grupe, prof. Dinculescu Dragoș și prof. Vișan Mirela Valentina sunt specialiștii în domeniu și le mulțumim pentru implicarea cu profesionalism în comunitatea noastră!
De asemenea apreciem activitatea susținută de către Responsabilul de program, inf. Androne Valentina, privind organizarea sesiunilor.
Mult succes în continuare profesorilor înscriși la cursurile CCD Argeș!

Strategii TIC
 

Cursul METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAȚIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR, al cărui formator a fost prof. Daniela Bezdedeanu, s-a dorit a răspunde nevoilor profesorilor de a identifica: soluții cu privire la gestiunea resurselor materiale și de timp; adaptarea programelor în funcție de diversitatea clasei; organizarea activităților practice pentru a susține formarea competențelor; corelarea modalităților de înregistrare a progresului elevilor cu examenele de sfârșit de ciclu de învățământ; practici didactice îmbunătăţite, inovative, mai creative, mai adaptate la nevoile elevilor; modalități de ancorare la realitatea actuală; viziunea didactică ca factor esențial a activității umane; situații de învățare care să aducă elevul în zona de confort pentru a facilitata învățarea; stilul de predare- cheia succesului în actul educațional.
Profesorii au apreciat aspectele care au ținut de resursele logistice și educaționale, actualitatea conținutului, disponibilitatea resurselor de învățare, adecvarea și noutatea metodelor utilizate, aplicabilitatea cunoștințelor dobândite, lucrul în echipă, sprijinul primit din partea formatorului și responsabilului de curs.
Activitatea de formare online  a fost valorificată prin metode variate de lucru, adaptate specificului tematicii abordate, dar și profilului participanților la formare, tinând cont și de preferințele profesorilor în legătură cu metodele și sarcinile de lucru care ar putea fi utilizate pe platformele de învățare online, dar și față în față.

 

În perioada 03 martie 2021- 26 iulie 2021, 239 de cadre didactice au parcurs și absolvit programul de formare ”Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționaleacreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, care are 30 CTP, respectiv 123 ore, din care online meeting – 65 ore și online asincron – 58 ore.
Cursul a fost susținut de profesori din învățământul preuniversitar, formatori acreditați de Ministerul Educației: Toma Georgeta, Răduț Daniela, Neagu Gabriela, Hernest Adrian, Mihăescu Mihai, Surugiu Ligia, Demeter Andreia, Popa Claudia, iar responsabil program de formare  - Ana Badea. Perioada de online meeting a fost accesibilă formabililor, dovadă fiind prezența înregistrată în cazul fiecărei grupe din cele 8 organizate.
Din analiza chestionarelor de feedback completate de cursanți, dialogul direct cu aceștia, conținutul portofoliilor pentru evaluarea finală dar și înscrierea continuă la următoarea serie de formare din septembrie 2021 rezultă interesul mare al colegilor noștri pentru parcurgerea acestui program de formare.

ACEV
ACEV
Click to read this book, made with Book Creator
 

În perioada iunie-iulie 2021, 70 de cursanți au absolvit cursul acreditat Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație.
Evaluarea finală s-a desfășurat în format on-line şi a constat în încărcarea în drive-ul creat pe platforma Google Classroom a unui site Google sau a unui colaj foto creat cu Google Foto. Formatorii celor două grupe au fost Manolescu Daniela Alice și Vișan Mirela Valentina, iar responsabil program de formare  - Androne Valentina.
Felicitări tuturor celor implicați!


 R AGGGGAGGGG

 

Evaluare finală program formare Strategii şi metode de utilizare a instrumentelor TIC în educaţie, Seria 2020, Grupa 4 - 22.04.2021

Evaluare finala - 22.04.2021
 

31 martie 2021 - Evaluarea programului de formare Metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în învăţământul preşcolar, avizat de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr. 24019/25.01.2021, furnizat de C.C.D Argeş, derulat on-line, formator: prof. Maria Lazăr.
Atât evaluarea, cât şi activitatea de formare, s-au desfăşurat într-o atmosferă relaxată, sub forma unor sesiuni de împărtăşire de idei, experienţe şi bune practici. În cadrul programului au fost formate primele 37 de cadre didactice din judeţul Argeş în vederea predării activităţii opţionale de limba engleză la preşcolari.
Inovaţie, deschidere, aplicabilitate – acestea sunt doar câteva cuvinte care descriu unul dintre cele mai noi programe de formare avizate din Oferta de programe a C.C.D. Argeş, 2020-2021.
Vă invităm să descoperiţi cele menţionate anterior, accesând canalul de YouTube - My English Friend: https://www.youtube.com/channel/UCWiQuolih9dtWl29cf5GbPQ

 

În săptămâna 1-5 martie, 72 de cursanţi au absolvit cursul acreditat Strategii şi metode de utilizare a instrumentelor TIC în educaţie. Evaluarea finală s-a desfăşurat în format on-line meeting şi s-a constituit într-un regal de prezentări de site-uri Google. Formatorii celor trei grupe au fost Popa Eliza, Popa Viorel şi Şufariu Mirela, iar responsabil program de formare  - Androne Valentina.
Felicitări tuturor celor implicaţi!

 

Continuăm formarea #CRED

În săptămâna 25 ianuarie - 31 ianuarie 2021, 148 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial au ales să participe la cursurile de formare din cadrul proiectului CRED – „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Cursanţii celor 6 grupe organizate la nivelul C.C.D Argeş, dintre care 3 grupe nivel primar şi 3 grupe nivel gimnazial pentru disciplinele: Chimie, Geografie, Educaţie Fizică şi Sport, vor interacţiona cu formatorii exclusiv în mediul online, în sistem sincron şi asincron, în perioada 25 ianuarie- 20 aprilie 2021.
Formatorii seriei curente sunt:

Echipa CRED - Argeş