Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

 

 

PROIECT RE-Activ - Reducerea abandonului şcolar printr-un set de activităţi educaţionale adaptate la nevoile specifice ale copiilor POCU/74/6/18/106957

 

PROIECT CRED - „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ  PENTRU TOŢI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Profesionalizarea carierei didactice - PROF

PROF Logo