Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.

 

 

1. FORMAREA CONTINUĂ A METODIȘTILOR  I.S.J.

2. ELEMENTE DE PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ/ŞCOLARĂ ȘI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAȚIEI, ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE/CONCURSULUI DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNVERSITAR

3. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU EXAMENELE DE TITULARIZARE, DEFINITIVAT, GRADUL II,  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

4. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE MATEMATICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDM)

5. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDLR)

6. PREGĂTIREA  CADRELOR DIDACTICE PENTRU COMISIILE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC

7. MANAGEMENTUL APLICAT AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR - CURS PRACTIC 

8. PLATFORMELE EDUCAȚIONALE - SOLUȚII ALTERNATIVE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

9. UTILIZAREA PLATFORMEI GSUITE FOR EDUCATION ÎN DESFĂȘURAREA LECȚIILOR ON-LINE

10. ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIA EUROPEANĂ

11. TABLA INTERACTIVĂ-INSTRUMENT EFICIENT ÎN PREDAREA ONLINE SAU FACE-TO-FACE

12. INTEGRAREA LECȚIILOR AEL ÎN GOOGLE CLASROOM SAU MICROSOFT TEAMS

13. METODE, MIJLOACE ȘI STRATEGII DE PREDARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

14. PREDAREA DIGITALĂ ŞI UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR EDUCAŢIONALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

15. METODE, MIJLOACE ȘI STRATEGII DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

16. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ȘI VALORIFICAREA EI ÎN EDUCAȚIA FAȚĂ ÎN FAȚĂ/ONLINE

17. CLIL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

18. METODE DIDACTICE ALTERNATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

19. MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR EUROPENE

20. RED-URI UTILE ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBI STRĂINE

21. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

22. CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ÎN MEDIUL ON-LINE

23. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

24. INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE

25. PROMOVAREA INOVAȚIEI PEDAGOGICE ÎN CADRUL CENTRELOR DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

26. EVALUAREA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ A ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE  - STANDARDE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

27. ACHIZIȚII PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI, ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ, UTILIZARE SEAP

28. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE SECRETARIAT IN UNITĂȚILE DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

29. SISTEME INFORMATICE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

30. INIȚIERE ÎN SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE MOBILITATE ERASMUS+

31. INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

32. MIXT DE APLICAȚII PENTRU PREDAREA ONLINE-ÎN SPRIJINUL PROFESORILOR

33. LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ. RELAȚII CU PUBLICUL

34. INOVARE PEDAGOGICĂ PRIN PROIECTELE ETWINNING

35. FORMAREA COMPETENȚELOR CURRICULARE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVIND ABORDAREA MODERNĂ A STRATEGIILOR DE PREDARE - ÎNVĂȚARE

36. REZISTENȚA LA SCHIMBARE ȘI ACTUL EDUCAȚIONAL ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI SARS-COV 2

37. NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE