Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.N.

 

1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare-100 lei
2. Formarea continuă metodiştilor  ISJ.- 100 lei
3. Formarea competenţelor curriculare ale cadrelor didactice din învăţământul primar pentru predarea la clasa pregătitoare - 100 lei
4. Educaţie pentru drepturile omului - 100 lei
5. Statutul unităţilor de învăţământ preuniversitar în contextul legislativ actual - 100 lei
6. Contabilitatea instituţiilor de învăţământ - 100 lei
7. Mijloace de colaborare online - 100 lei
8. Extinderea competenţelor de utilizare a pachetului microsoft office - 100 lei
9. Iniţiere în tainele şahului - 100 lei
10. Tratarea diferenţiată – responsabilitatea şcolii moderne - 100 lei
11. Importanţa jocului didactic în procesul instructiv-educativ - 100 lei
12. Locul şi rolul disciplinelor opţionale în şcoală - 100 lei
13. Metode de gândire critică - 100 lei
14. Managementul parteneriatului şcoală - familie - 100 lei
15. Formative and summative assessment in teaching english (evaluare formativă şi sumativă în predarea limbii engleze) - 100 lei
16. English for life and school (limba engleză pentru viaţă şi şcoală) - 100 lei
17. Comunicare în limba franceză - 100 lei
18. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare - 100 lei
19. Consiliere şi orientare şcolară - 100 lei
20. Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia în educaţie - 100 lei 
21. Iniţiere în biblioteconomie - 100 lei
22. Promovarea inovaţiei pedagogice în cadrul centrelor de documentare şi informare - 100 lei
23. Iniţiere în realizarea publicaţiilor şi revistelor şcolare - 100 lei
24. Alfabetizare emoţională prin poveşti - 100 lei
25. Prevenirea delincvenţei prin educaţie non-formală - 100 lei
26. Educaţia timpurie în contextul legislativ actual - 100 lei
27. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial - 100 lei
28. Absenteismul şcolar - diagnoză, prognoză, intervenţie - 100 lei
29. Consolidarea competenţelor necesare pentru a lucra cu copiii - tinerii afectaţi de migraţie din programul a doua şansă printr-o metodologie de învăţare/ predare interactivă- 100 lei
30. Managementul  proiectelor cu finanţare europeană - 100 lei
31. Metode şi forme de organizare a activităţii didactice în învăţământul primar - 100 lei
32. Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul primar - 100 lei
33. Măsuri de prim ajutor- noţiuni de bază - 150 lei
34. Instrumente on-line pentru pentru lecţii interactive - 100 lei
35. Evaluator de competenţe profesionale - 100 lei
36. Metode şi forme de organizare a activităţii didactice în învăţământul profesional şi tehnic - 100 lei
37. Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - 100 lei
38. Salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar - 100 lei
39. Noutăţi privind achiziţiile publice în instituţiile de învăţământ - 100 lei
40. Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale - 100 lei

III. ÎN CURS DE AUTORIZARE A.N.C.

  1. Competenţe informatice– 52 ore