Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.

 

 

1. FORMAREA CONTINUĂ A METODIȘTILOR  I.S.J

2. ELEMENTE DE PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ/ŞCOLARĂ ȘI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAȚIEI, ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE/CONCURSULUI DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNVERSITAR

3. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU EXAMENELE DE TITULARIZARE, DEFINITIVAT, GRADUL II,  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

4. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDLR)

5. ASPECTE PRIVIND COMISIILE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC

6. MANAGEMENTUL APLICAT AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR - CURS PRACTIC

7. PLATFORMELE EDUCAȚIONALE - SOLUȚII ALTERNATIVE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

8. UTILIZAREA PLATFORMEI GSUITE FOR EDUCATION ÎN DESFĂȘURAREA LECȚIILOR ON-LINE

9. EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIA EUROPEANĂ. DREPTURILE OMULUI

10. INTEGRAREA TABLEI INTERACTIVE ÎN DEMERSUL DIDACTIC

11. UTILIZAREA PACHETELOR DE LECȚII AEL ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN FORMAT ONLINE SAU FAȚĂ ÎN FAȚĂ

12. METODE, MIJLOACE ȘI STRATEGII DE PREDARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

13. PREDAREA DIGITALĂ ŞI UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR EDUCAŢIONALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

14. METODE, MIJLOACE ȘI STRATEGII DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

15. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ȘI VALORIFICAREA EI ÎN EDUCAȚIE

16. STAGIATURA DIDACTICĂ ȘI CONSILIEREA DEBUTANȚILOR

17. MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR EUROPENE

18. RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBI STRĂINE

19. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

20. CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ÎN MEDIUL ON-LINE

21. INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE

22. PROMOVAREA INOVAȚIEI PEDAGOGICE ÎN CADRUL CENTRELOR DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

23. MARKETING ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE

24. BUNĂSTAREA ÎN ȘCOALĂ - ELEV, PĂRINTE, PROFESOR, COMUNITATE

25. EVALUAREA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ A ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE  - STANDARDE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

26. ACHIZIȚII PUBLICE ÎN PROIECTELE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

27. LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ. RELAȚII CU PUBLICUL

28. CONTABILITATEA – COMPONENTĂ A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL

29. INIȚIERE ÎN SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE MOBILITATE ERASMUS+

30. INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

31. MIXT DE APLICAȚII PENTRU PREDAREA ONLINE-ÎN SPRIJINUL PROFESORILOR

32. EDUCAȚIA AXIOLOGICĂ ȘI FORMAREA REFERENȚIALULUI AXIOLOGIC PRIN AUTOEDUCAȚIE

33. PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU PARTICIPAREA ÎN COMISIILE DE MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

34. COMPETENȚE ȘI LITERAȚIE

35. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

36. ABORDAREA EFICIENTĂ A CURRICULUM-ULUI PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE ÎN ACORD CU MODIFICĂRILE ACTUALE

37. MĂSURI DE PRIM AJUTOR- NOȚIUNI DE BAZĂ

38. EDUCAȚIA ANTEPREȘCOLARĂ - O PROVOCARE

39. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE BULLYING ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE

40. ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ PRIN PROIECTE ONLINE

41. VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI ÎN FORMAREA COMETENȚELOR SOCIAL -MORALE ȘI INTERCULTURALE

42. DIGIENGLEZA PENTRU TOȚI: INIȚIERE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DIGITALE

43. STRATEGII EDUCAȚIONALE CENTRATE PE ELEV ȘI DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ

44. ALFABETIZARE EMOȚIONALĂ PENTRU TOATE VÂRSTELE

45. EVALUAREA RISCURILOR ÎN CADRUL PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

46. MENTORI ȘI DISCIPOLI, PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR