Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.

 

 

1. FORMAREA CONTINUĂ A METODIȘTILOR I.S.J.

2. ELEMENTE DE PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ_ŞCOLARĂ ȘI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAȚIEI, ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE_CONCURSULUI DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNVERSITAR

3. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU EXAMENELE DE TITULARIZARE, DEFINITIVAT, GRADUL II, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

4. ASPECTE PRIVIND COMISIILE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC

5. UTILIZAREA PLATFORMEI GSUITE FOR EDUCATION ÎN DESFĂȘURAREA LECȚIILOR ON-LINE

6. EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIA EUROPEANĂ. DREPTURILE OMULUI

7. INTEGRAREA TABLEI INTERACTIVE ÎN DEMERSUL DIDACTIC

8. MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR EUROPENE

9. METODE, MIJLOACE ȘI STRATEGII DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

10. TEHNOLOGII DIGITALE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

11. CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ÎN MEDIUL ON-LINE

12. INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE

13. MARKETING ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE

14. BUNĂSTAREA ÎN ȘCOALĂ - ELEV, PĂRINTE, PROFESOR, COMUNITATE

15. EVALUAREA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ A ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE – STANDARDE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

16. ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ PRIN PROIECTE ONLINE

17. EDUCAȚIA STEM ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

18. PROCESUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - PLANIFICAREA, PREGĂTIREA, DERULAREA PROCESULUI DE ACHIZIȚIE ȘI IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR, ÎN CADRUL PNRAS

19. ASPECTE PRIVIND COMPARTIMENTUL SECRETARIAT DIN ȘCOLI

20. CONTABILITATEA PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

21. MĂSURI DE PRIM AJUTOR - NOȚIUNI DE BAZĂ

22. ABORDAREA EFICIENTĂ A CURRICULUM-ULUI PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE ÎN ACORD CU MODIFICĂRILE ACTUALE

23. BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA SOCIAL-MORALĂ ȘI INTERCULTURALĂ

24. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR OUTDOOR

25. MANAGEMENTUL EMOȚIILOR ÎN EDUCAȚIE

26. EDUCAȚIA ANTEPREȘCOLARĂ - O PROVOCARE

27. ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU PREVENIREA BULLYINGULUI