Programe de formare acreditate M.E.C. 2019-2020

Cursuri 
1. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ŞI CONCURSURI NAŢIONALEAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
2. LEADERSHIP-UL ȘI SUCCESUL MANAGERIALAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
3. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUȚII PENTRU O ȘCOALĂ A DIVERSITĂȚIIAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
4.METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAȚIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILORAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
5. COMPETENŢE DIGITALE ŞI TEHNICI MODERNE DE COMUNICARE ÎN CONTEXT EUROPEANAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
6. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIEAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
7. INFORMATICA ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA a V-aAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
8. INFORMATICĂ ȘI TIC PRIN JOCURI ȘI APLICAȚII COLABORATIVEAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
9. ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITARAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
10. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI MENTORAT DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITARAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
11. EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFELAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
12.COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
13. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLAREAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii
14. MANAGEMENT DE PROIECTAcest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţiInformaţii